środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

trener osobisty

Nazwa przedmiotu

Dieta i aktywność fizycznaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 5.0 10.0 1.0
Suma 5.0 10.0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: TRENER OSOBISTY

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_10 - Biochemia,
PKOS_12_I_S_14 - Fizjologia,
PSPORT_13_I_S_21 - Fizjologia wysiłku

Jednostka prowadząca

Katedra Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr inż. J. Grobelna, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. J. Grobelna, adiunkt

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy na temat biologicznych podstaw przemiany materii w ludzkim organizmie oraz funkcji podstawowych składników odżywczych pożywienia i wybranych składników bioaktywnych pożywienia.

Uświadomienie słuchaczom pozytywnego wpływu odpowiednio skomponowanej diety na zdrowie i wydolność fizyczną człowieka na różnych etapach jego życia.

Przedstawienie laboratoryjnych metod diagnostyki i monitorowania wybranych stanów chorobowych związanych z nieprawidłowym odżywianiem się oraz uświadomienie słuchaczom ich związku z wydolnością fizyczną.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z przemianą materii, trawieniem, wchłanianiem oraz biologicznymi funkcjami podstawowych składników odżywczych i bioaktywnych pożywienia

Umożliwia zrozumienie i wyjaśnienie przez studenta przyczyn i skutków najczęstszych błędów żywieniowych i ich związku ze stanem zdrowia i poziomem wydolności fizycznej człowieka.

Umożliwia zapoznanie się studentów z wpływem różnych czynników wpływających na wartość odżywczą pożywienia.