środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Trener osobisty

Nazwa przedmiotu

Zainteresowanie aktywnością ruchową - metody inspiracjiForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 5.0 10.0 1.0
Suma 5.0 10.0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: TRENER OSOBISTY

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. R. Bartoszewicz, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Bartoszewicz, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Poznanie przez studentów istoty i znaczenia zainteresowań aktywnością ruchową człowieka jako czynnika determinującego postawy wobec kultury fizycznej oraz opanowanie umiejętności ich rozwijania u swoich podopiecznych.

Opis przedmiotu

Podczas zajęć wykładowych studenci zdobywają wiedzę na temat pojęcia i istoty zainteresowań, ich źródeł i mechanizmów kształtowania się, struktury oraz sposobów kontroli i oceny. W czasie zajęć ćwiczeniowych przeprowadzana jest analiza różnych metod, technik i narzędzi służących do inicjowania, rozwijania i oceniania stanu zainteresowań aktywnością ruchową człowieka. W ramach zadań do wykonania prowadzony jest monitoring aktywności ruchowej oraz analiza ich stanu w oparciu o standaryzowane lub autorskie narzędzia. Przygotowywany jest raport zaliczeniowy.