środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metody badania osobistych uzdolnieńForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 5.0 10.0 1.0
Suma 5.0 10.0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: TRENER OSOBISTY

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Społecznych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Morga, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bukowska, adiunkt,
dr M. Marks, adiunkt,
dr P. Morga, asystent

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z różnymi narzędziami służącymi do pomiaru indywidualnych uzdolnień i predyspozycji psychicznych i psychomotorycznych.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student zapozna się z różnymi narzędziami i sposobami pomiaru indywidualnych uzdolnień i predyspozycji psychicznych i psychomotorycznych np. Aparat Piórkowskiego, Miernik Czasu Reakcji, testy inteligencji ogólnej, inteligencji emocjonalnej, kompetencji społecznych, twórczości, koncentracji uwagi.