środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Trener osobisty

Nazwa przedmiotu

Biologia starzenia sięForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 20.0 0 1.0
Suma 20.0 0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: TRENER OSOBISTY

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_021 - Biochemia,
PFIZ_12_I_S_12 - Fizjologia,
PSPORT_13_I_S_21 - Fizjologia wysiłku,
WF_17_II_014 - Programowanie i kontrola wysiłku fizycznego

Jednostka prowadząca

Katedra Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr inż. J. Grobelna, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. J. Grobelna, adiunkt

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy na temat starzenia się, w szczególności biologicznych procesów związanych z procesem starzenia się ciała człowieka.

Przedstawienie laboratoryjnych metod oceny zaawansowania procesu starzenia się

Uświadomienie słuchaczom pozytywnego wpływy różnych form aktywności fizycznej na zmiany związane z procesem starzenia się. 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z biologicznymi procesami starzenia się człowieka.

Umożliwia wyjaśnienie i zrozumienie przez studenta przyczyn i skutków procesów biologicznych zachodzących w starzejącym się organizmie człowieka, a w szczególności ich konsekwencji zdrowotnych.

Umożliwia zapoznanie się studentów z wpływem różnych form aktywności fizycznej na biologiczne zmiany związane ze starzeniem się człowieka.