czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

Trener Osobisty

Nazwa przedmiotu

Motoryczny i psychiczny rozwój człowieka w ontogenezieForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 40.0 0 3.0
Suma 40.0 0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: TRENER OSOBISTY

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biostruktury

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Bukowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bukowska, adiunkt,
dr K. Czajka, adiunkt,
dr hab. J. Fugiel, adiunkt,
dr K. Kajdan, asystent,
dr M. Marks, adiunkt,
dr P. Posłuszny, adiunkt,
dr A. Sebastjan, asystent,
dr S. Świtała, asystent

Cel przedmiotu

Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu psychicznego rozwoju człowieka w różnych okresach życia, ze szczególnym uwzględnieniem wieku dorosłego. Zapoznaje z funkcjonowaniem człowieka: poznawczym, społecznym i osobowościowym.

Celem przedmiotu w zakresie tematyki związanej z motorycznością człowieka jest nabycie wiedzy dotyczącej specyfiki motoryczności człowieka na poszczególnych etapach ontogenezy oraz umiejętności doboru narzędzi do diagnozy sprawności i aktywności fizycznej ludzi w różnym wieku. 

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna zmiany zachodzące u człowieka w trakcie ontogenezy dotyczące jego funkcjonowania poznawczego, społecznego i osobowościowego. Zdobyta wiedza ułatwi kontakt, nawiązywanie relacji z osobami w różnych okresach życia. Przedmiot realizowany jest w formie wykładów.

W części programu związanego z zagadnieniemi motoryczności człowieka, przedmiot umożliwi studentowi zdobycie wiedzy w zakresie specyfiki motoryczności człowieka w poszczególnych etapach ontogenezy oraz doboru narzędzi do diagnozowania komponentów motoryczności. Student nabędzie umiejętności właściwego przeprowadzenia badania za pomocą aktualnych i uznanych testów sprawnościowych oraz narzędzi do pomiaru aktywności fizycznej, a także interpretacji wyników pomiarów.