środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

pecjalność: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Nazwa przedmiotu

Podstawy logorytmikiForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 5.0 10.0 1.0
Suma 5.0 10.0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_17_I_041 - Egzamin dyplomowy licencjacki

Jednostka prowadząca

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Wójcik-Grzyb, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Wójcik-Grzyb, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Wyposażenie studentów w wiadomości związane z prawidłowościami i zaburzeniami w rozwoju mowy w ontogenezie.

2.  Wyposażenie studentów w wiadomości oraz umiejętności dotyczące rozpoznawania zaburzeń mowy

i współwystępowania ich z innymi dysfunkcjami.

3.  Przygotowanie studentów do projektowania fragmentów zajęć ruchowych z uwzględnieniem ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny.

4.  Przygotowanie studentów do projektowania fragmentów zajęć ruchowych z elementami logorytmiki.

5. Przygotowanie studentów do prowadzenia fragmentów zajęć ruchowych z elementami ćwiczeń logorytmicznych dla określonego zaburzenia mowy.

Opis przedmiotu

Przedmiot przeznaczony dla studentów II roku SUM na specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika. Treści realizowane w ramach przedmiotu mają służyć wyposażeniu studentów w wiedzę i umiejętności w zakresie pracy podczas lekcji wychowania fizycznego z uczniem z zaburzeniem mowy współwystępującym przy określonej dysfunkcji.