czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Edukacja i rehabilitacja osób z Niepelnosprawnością intelektualną

Nazwa przedmiotu

Metodyka wychowania fizycznego osób z niepełnosprawnością intelktualną

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_17_II_008 - Adaptowana aktywność ruchowa

Jednostka prowadząca

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Wieczorek, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. M. Wieczorek, prof. AWF Wrocław,
dr W. Wiliński, asystent

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności prowadzenia zajęć ruchowych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Opis przedmiotu

Studenci w ramach przedmiotu realizują 5 godzin wykładów gdzie przekazywane sa treści wprowadzające do ćwiczeń. Ćwiczenia odbywają się na uczelni oraz w szkołach dla niepełnosprawnych intelektualnie. Studenci hospitują, asystują i prowadzą zajęcia ruchowe dla niepełnosprawnych intelektualnie, przygotowują także karty pracy, scenariusze zajęć, filmy.