środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Nazwa przedmiotu

Dydaktyka specjalnaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 15.0 2.0
Suma 15.0 15.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. R. Bartoszewicz, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Bartoszewicz, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do adaptowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych posiadanych w zakresie dydaktyki wychowania fizycznego dla potrzeb wynikających z pracy z dzieckiem specjalnej troski.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z czynnikami związanymi z dysfunkcjami rozwojowymi człowieka jako uwarunkowaniami modyfikacji procesu uczenia się i nauczania. Poznają specyfikę elementów procesu dydaktycznego wynikającą ze specyficznych potrzeb i możliwości udziału w nim ucznia z różnymi dysfunkcjami. Zdobywają kompetencje do określania specyfiki działań dydaktycznych nauczyciela w zakresie realizacji różnych zadań edukacyjnych w pracy z uczniem dysfunkcyjnym.