czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Wychowanie fizyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną

Nazwa przedmiotu

Metodyka pracy rehabilitacyjno - wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualnąForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 15.0 2.0
2 4 5.0 10.0 2.0
Suma 15.0 25.0 4.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Wiliński, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Wiliński, asystent

Cel przedmiotu

1.Student zna teoretyczne i praktyczne podstawy oddziaływania wybranych metod rewalidacyjnych oraz diagnozy pedagogicznej 
w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.

2.Student potrafi dobrać i wykorzystać specyficzne metody pracy rewalidacyjnej oraz elementy diagnozy pedagogicznej wspierając proces rehabilitacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Opis przedmiotu

Przedmiot ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych obejmujący zagadnienia które mają na celu zapoznanie studenta ze specyfiką wybranych elementów diagnozy pedagogicznej oraz metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. Studenci doskonalą umiejętności w posługiwaniu się wybranymi narzędziami diagnozy pedagogicznej, modyfikowaniu zachowań trudnych oraz poprawnym stosowaniu i dobieraniu optymalnych metod pracy rewalidacyjnej. Studenci zdobywają kompetencje do samodzielnego rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych w procesie rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz współpracy z innymi specjalistami. Kształtują postawę wrażliwości, otwartości oraz odpowiedzialności za podejmowane działania, wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.