środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogikaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 20.0 2.0
2 4 10.0 10.0 4.0
Suma 20.0 30.0 6.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Specjalność: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Wiliński, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Wiliński, asystent

Cel przedmiotu

1. Omówienie zagadnień związanych ze współczesnymi koncepcjami niepełnosprawności w kontekście edukacji oraz rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu zaburzenia.

2. Przedstawienie wybranych aspektów społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem celów wychowania.

3. Umożliwienie zdobycia szczegółowej wiedzy związanej z jednostkami chorobowymi
i zespołami, którym towarzyszy niepełnosprawność intelektualna według schematu (definicja, etiologia, objawy kliniczne, edukacja
i rehabilitacja, wskazówki dla nauczyciela zaburzonego dziecka, aspekt społeczny zaburzenia, najważniejsze doniesienia i wyniki badań naukowych).

4. Umożliwienie nabywania umiejętności planowania pracy edukacyjno-rehabilitacyjnej osób z niepełnosprawnością intelektualną uwzględniającą stopień ograniczeń rozwoju intelektualnego oraz jego podłoże.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z problematyką edukacji i rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną w zależności od  ich ciężkości zaburzeń rozwoju oraz etiologii. Studenci doskonalą umiejętność planowania procesu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, dzięki analizie specyfiki jednostek chorobowych oraz zespołów, którym towarzyszy niepełnosprawność intelektualna. Student w ramach przedmiotu zdobędzie kompetencje społeczne w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ku realizacji przez nich zindywidualizowanych celów i ich maksymalnego rozwoju w sferach: poznawczej, behawioralnej, emocjonalnej i społecznej odbywającego się w duchu głębokiego szacunku dla ich niepowtarzalnych osobowości.