środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Pedagogika specjalnaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 20.0 20.0 3.0
Suma 20.0 20.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Specjalność: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Nowak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Gnitecka, adiunkt,
dr A. Nowak, adiunkt,
prof. dr hab. M. Sekułowicz, prof. zw.,
dr A. Smoliński, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy pozwalającej na rozpoznanie i opisanie najważniejszych problemów niepełnosprawności. 2. Umożliwienie nabycia umiejętności pomocy osobom z niepełnosprawnością w różnych typach zaburzeń i nieprawidłowości w rozwoju 3. Kształtowanie wrażliwości na odmienności wynikające z niepełnosprawności 4. Ukształtowanie u studentów kreatywności w projektowaniu pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Opis przedmiotu

Przedmiot "Pedagogika Specjalna" umożliwia poznanie podstawowych właściwości funkcjonowania osób z różnym rodzajem niepełnosprawności oraz niedostosowanych społecznie, w tym możliwości i ograniczeń. Daje możliwość uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu edukacji i rehabilitacji jednostek z niepełnosprawnością. Przyczynia się do zdobycia orientacji w zagadnieniach pedagogiki leczniczej i terapeutycznej, co stanowi bazę do tworzenia programów pedagogiczno– terapeutycznych dla pacjentów wymagających trwałej i systematycznej opieki medycznej.