czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metodyka socjoterapii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: RESOCJALIZACJA - SOCJOTERAPIA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Smoliński, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Smoliński, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z przedmiotem - socjoterapia ukierunkowana na terapię zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania, a także zaburzeń rozwojowych. Zapoznanie z celami terapeutycznymi, edukacyjnymi, rozwojowymi.

Opis przedmiotu

Socjoterapia jako metoda terapii zajęciowej skierowana do osób borykających się z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania. Uczestnicy terapii pogłębiają wiedzę o samym sobie, co wpływa na poprawę relacji międzyludzkich. Rozwijają ważne umiejętności społeczne, takie jak asertywność, pewność siebie, komunikację, budowanie relacji opartych na szacunku. Dzięki uczestnictwu w terapii dzieci i młodzież wyzbywają się negatywnych emocji i mają możliwość poznania siebie na nowo. Socjoterapia może być postrzegana jako możliwość odreagowania frustracji w grupie w atmosferze zaufania i zrozumienia.