środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

magister

Nazwa przedmiotu

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: RESOCJALIZACJA - SOCJOTERAPIA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr W. Puciato, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr W. Puciato, asystent

Cel przedmiotu

1. Zapoznać studentów z aktualnym stanem prawnym w zakresie prawa rodzinnego i prawa opiekuńczego; 

2. Zapoznać studentów z podstawowymi aktami normatywnymi; 

3. Przedstawienie unormowań prawnych w relacji rodzic (opiekun prawny) - dziecko. 

Opis przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie nauczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego takich jak: zapamiętywanie faktów, rozpoznawanie i nazywanie aktów i norm prawnych; odróżnia i klasyfikowania aktów prawnych oraz nauczania umiejętności oceny zastosowania odpowiednich przepisów prawnych czyli - wybiera, przedstawia wady i zalety, wnioskuje, uzasadnia, decyduje, zaleca, przewiduje skutki stosowania aktów, ustaw i rozporządzeń prawnych.