środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Poradnictwo rodzinneForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: RESOCJALIZACJA - SOCJOTERAPIA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_15_I_004 - Pedagogika,
KTIR_12_I_S_38 - Psychologia

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Gnitecka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Gnitecka, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Przybliżenie studentom idei poradnictwa rodzinnego

2. Uświadomienie problemów współczesnego człowieka w kontekście życia rodzinnego

Opis przedmiotu

Przedmiot Poradnictwo Rodzinne umożliwia poznanie podstawowej wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu poradnictwa rodzinnego i wychowawczego. Przybliża zagadnienia terapii osób niedostosowanych społecznie.Daje możliwość przeprowadzenia wnikliwej analizy i interpretacji konkretnych sytuacji problemowych w obrębie struktury rodzinnej.