czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Terapia Zajęciowa

Nazwa przedmiotu

Psychologia społecznaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 15.0 3.0
Suma 15.0 15.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: RESOCJALIZACJA - SOCJOTERAPIA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_23 - Podstawy psychologii

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Społecznych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Morga, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Morga, asystent

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami psychologii społecznej, a także metodami badawczymi i głównymi zagadnieniami współczesnej psychologii społecznej. Zrozumienie, przyswojenie i eksplanacja czynników psychicznych i społecznych determinujących zachowanie człowieka oraz przygotowanie do wykorzystania ich w pracy zawodowej (w tym dydaktycznej) oraz kontaktach interpersonalnych.

2. Poznanie i zrozumienie przez studentów struktury życia psychicznego i zachowań człowieka, podstawowych procesów psychicznych – praw i prawidłowości rządzących tymi procesami oraz czynników determinujących ich przebieg, a także zapoznanie z różnymi koncepcjami. Poznanie i zrozumienie własnych cech osobowości w kontekście indywidualnej odporności na stres i podstawowych umiejętności regulacji emocji w sytuacjach typowych i trudnych.

3. Zapoznanie z prawidłowościami funkcjonowania jednostki w grupie społecznej, z wiedzą dotycząca determinant ludzkiego zachowania oraz z niektórymi zjawiskami społecznymi i ich skutkami. Zrozumienie i przyswojenie zasad komunikowania społecznego oraz przygotowanie do wykorzystania ich w pracy zawodowej (w tym dydaktycznej) i kontaktach interpersonalnych.

Opis przedmiotu

Studenci posiądą wiedzę na temat psychologicznych uwarunkowań zachowania i funkcjonowania człowieka w kontaktach interpersonalnych.