środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Wychowanie Fizyczne

Nazwa przedmiotu

Podstawy psychologii klinicznej i psychopatologiiForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 15.0 15.0 2.0
Suma 15.0 15.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: RESOCJALIZACJA - SOCJOTERAPIA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_23 - Podstawy psychologii

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Społecznych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Morga, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Morga, asystent

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę psychologii klinicznej. Zapoznanie z podstawową terminologią i problemami psychologii klinicznej i psychopatologii. Pojęcie normy i patologii w psychologii klinicznej. Zapoznanie z klasyfikacją zaburzeń rozwojowych, ich objawami, etiologią, psychologicznymi mechanizmami leżącymi u ich podłoża oraz metodami diagnozy i terapii. Opanowanie przez studenta ogólnej umiejętności rozpoznawania zaburzeń psychicznych.

Omawiane będą możliwości i ograniczenia w nawiązywaniu kontaktu, metody diagnozy, formy i rodzaje zaburzeń procesów psychicznych, udział czynników sytuacyjnych, środowiskowych i osobowościowych w genezie zaburzeń. 

Opis przedmiotu

Po osiągnięciu przez studentów wstępnych wymagań dotyczących wiedzy na temat
psychologicznych uwarunkowań zachowania i funkcjonowania człowieka, będą mogli oni poznać zaburzenia zachowania wymagające leczenia farmakologicznego lub/i terapeutycznego.