czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

Resocjalizacja-Socjoterapia

Nazwa przedmiotu

Pedagogika resocjalizacyjnaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 15.0 3.0
Suma 15.0 15.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: RESOCJALIZACJA - SOCJOTERAPIA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Smoliński, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Smoliński, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie z zasadami pracy z osobami z zaburzonym zachowaniem i niedostosowanych społecznie.

Opis przedmiotu

Opis i wyjaśnianie procesów zachodzących pomiędzy wychowankiem a wychowawcą; formowanie zaleceń i wdrażanie projektów zmian w procesie kształtowania człowieka.