środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka w szkole policealnej i wyższej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_16_II_036 - Metodyka wychowania fizycznego - szkoła policealna i wyższa

Jednostka prowadząca

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Kumala, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Wykorzystanie i konfrontacja wiedzy zdobytej w czasie studiów z rzeczywistością (zastosowanie wiedzy pedagogicznej i metodycznej w praktyce poprzez samodzielne prowadzenie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych)

Przedmiot realizuje treści dotyczące rozpoznania organizacji szkół ponadpodstawowych. Daje możliwość doskonalenia umiejętności obserwacji, planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć. Wspomaga kreatywność studenta w dostosowywaniu metod, form i środków możliwych do zastosowania u uczniów szkoły policealnej i wyższej. Kształtuje właściwy stosunek kandydata do zawodu nauczycielskiego wobec podmiotów edukacyjnych - uczniów, współpracowników, jak również obowiązków wynikających z zawodu nauczycielskiego w postaci odpowiedzialności, dyscypliny i taktu pedagogicznego.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizuje treści dotyczące rozpoznania organizacji szkół policealnych i wyższych. Daje możliwość doskonalenia umiejętności obserwacji, planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć. Wspomaga kreatywność studenta w dostosowywaniu metod, form i środków możliwych do zastosowania u uczniów w okresie pełnoletniości . Kształtuje właściwy stosunek kandydata do zawodu nauczycielskiego wobec podmiotów edukacyjnych - uczniów, współpracowników, jak również obowiązków wynikających z zawodu nauczycielskiego w postaci odpowiedzialności, dyscypliny i taktu pedagogicznego.