środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Statystyka w pracy naukowejForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 6.0 12.0 3.0
Suma 6.0 12.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1 Przedmioty przygotowania ogólnego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biostruktury

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. inż. M. Kołodziej, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. inż. M. Kołodziej, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy dotyczącej metod statystycznych niezbędnych do prowadzenia eksperymentu i opracowania wyników badań realizowanych w związku z pracą naukową, w tym pracą magisterską;

2. Umożliwienie nabywania umiejętności doboru narzędzi statystycznych wskazanych do wykonania opisu, analizy i oceny istotności badanego zjawiska;

3. Kształtowanie umiejętności poprawnej interpretacji wyników opracowań statystycznych w pracach naukowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń w pracowni komputerowej, przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programu STATISTICA. W ramach przedmiotu student zdobędzie umiejętność  wykonywania analiz statystycznych w stopniu niezbędnym przy redagowaniu pracy magisterskiej oraz poprawnego interpretowania wyników publikowanych w literaturze naukowej.