czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metodologia badań naukowychForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 15.0 0 3.0
Suma 15.0 0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1 Przedmioty przygotowania ogólnego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. T. Koszczyc, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. T. Koszczyc, prof. zw.

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu metodologii badań naukowych.

2. Zapoznanie z piśmiennictwem i zagadnieniami metodologii badań naukowych

3. Poznanie specyfiki badań naukowych.

Opis przedmiotu

Po zakończeniu kursu student zostanie wyposażony w wiedzę dotyczącą podstawowych metod, technik i narzędzi badawczych oraz procedur badawczych w naukach o KF. Nabędzie umiejętności w zakresie oceny aplikowanych procedur badawczych oraz projektowania badań własnych oraz samodzielnego planowania i realizacji badań naukowych. Ponadto student będzie przygotowany merytoryczne i technicznie do pisania pracy magisterskiej.