czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metodyka wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_36 - Egzamin dyplomowy licencjacki

Jednostka prowadząca

Katedra Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Wójcik-Grzyb, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Kumala, adiunkt,
dr A. Wójcik-Grzyb, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej w zakresie wykorzystywania założeń podstawy programowej i kreatywnego opracowywania treści planowanych działań, ze szczególnym uwzględnieniem osnowy lekcyjnej i projektu edukacyjnego.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizuje zaawansowane treści dotyczące metodyki wychowania fizycznego, jako kontynuację zagadnień zrealizowanych na pierwszym stopniu studiów. Zawiera zagadnienia dotyczące specyfiki zajęć ruchowych realizowanych w szkole ponadpodstawowej różnego typu (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I i II stopnia). Obejmuje również przygotowanie studenta do pełnienia roli inicjatora, propagatora i organizatora działań rekreacyjnych w szkole. Ważnymi elementami treści przedmiotu są również działania praktyczne mające na celu opanowanie umiejętności realizacji projektu edukacyjnego z wykorzystaniem innowacji dydaktycznych oraz technologii informacyjnych.