środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

PedeutologiaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 20.0 10.0 2.0
Suma 20.0 10.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przygotowanie w zakresie psychologiczno - pedagogicznym

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Baranowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Baranowska, adiunkt,
dr R. Szubert, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami pedeutologii jako subdyscypliny pedagogicznej zajmującej się zagadnieniami zawodu nauczycielskiego. Opracowanie profilu współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zarówno wykłady jak i ćwiczenia. Podczas wykładów przekazane zostaną informacje dotyczące m.in.zarysu historycznego zawodu nauczycielskiego oraz kształcenia, doskonalenia oraz samodoskonalenia nauczycieli. W ramach ćwiczeń studenci w sposób praktyczny będą opracowywali zadania dotyczące m.in. profilu zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego, sposobów zapobiegania wypaleniu zawodowemu, jak również podejmą próby stworzenia projektu planu rozwoju zawodowego.