środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

wszystkie

Nazwa przedmiotu

Ekologia człowieka i ochrona środowiskaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 9.0 0 2.0
Suma 9.0 0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j. rosyjski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1 Przedmioty przygotowania podstawowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Borkowski, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Borkowski, starszy wykładowca

Cel przedmiotu

1. Poznanie podstawowych pojęć i zasad z zakresu ekologii i ochrony środowiska. 

2. Wykształcenie postawy proekologicznej. 

3. Zrozumienie relacji pomiędzy organizmami żywymi a środowiskiem. 

4. Poznanie systemów prawnych ochrony środowiska oraz zasad polityki ochrony środowiska w Polsce i na świecie 

5. Poznanie wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne - rolnictwa, przemysłu, transportu. 

6. Poznanie zarysu historii zmian klimatu Ziemi oraz prawdopodobnych zmian klimatu w przyszłości

Opis przedmiotu

Przedmiot kontynuuje i rozwija poznawanie zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska obecnych na poprzednich etapach kształcenia. W trakcie nauki student pogłębi wiedzę na temat powiązań pomiędzy środowiskiem, nieożywionym, zamieszkującymi je organizmami i człowiekiem oraz skutkami działalności gospodarczej. Dowie się o organizacji ochrony środowiska i o systemie monitorowania środowiska. Dowie się również o podstawach prawnych ochrony środowiska. Nauczy się korzystać z raportów o stanie środowiska.  Nauczy się korzystać z informacji o najcenniejszych przyrodniczo fragmentach Dolnego Śląska i całej Polski. Dowie się o nowych działaniach chroniących środowisko i odniesie je do własnego miejsca zamieszkania.