środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Organizacja i zarządzanie instytucją edukacyjnąForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 6.0 0 1.0
Suma 6.0 0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1 Przedmioty przygotowania podstawowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. R. Bartoszewicz, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Bartoszewicz, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy o organizacji i zarządzaniu jako obszarze wiedzy i praktyki społecznej, a w tym o ogólnej organizacji systemu oświatowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szkół podstawowych i ponadpodstawowych.. Zdobycie przez studentów kompetencji do menedżerskiego podejścia do zagadnień podejmowania działań kierowniczych na poziomie szkoły

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi pojęcia i istoty organizacji oraz zarządzania. Dokonany jest przegląd poszczególnych obszarów zarządzania organizacją oświatową na różnych poziomach. Studenci zapoznają się także z praktyczną funkcjonowania szkoły w rozumieniu organizacji.