środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Fitness, Rekreacja i Turystyka Szkolna, Promocja Zdrowia, Menedżer w Sporcie i Rekreacji, Wychowanie Fizyczne Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Szkolne Wychowanie Fizyczne, Edukacja Fizyczna w Późnej Dorosłości, Wychowanie Fizyczne i Zarządzanie Oświatą

Nazwa przedmiotu

Biomechanika ruchów człowiekaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 6.0 9.0 3.0
Suma 6.0 9.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1 Przedmioty przygotowania podstawowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biomechaniki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Szpala, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. B. Pietraszewski, prof. AWF Wrocław,
dr hab. A. Siemieński, prof. AWF Wrocław,
dr hab. A. Szpala, prof. AWF Wrocław,
dr hab. inż. J. Zawadzki, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Przedmiot służy poznaniu  metod i technik pomiaru charakterystyk dynamicznych układu ruchu człowieka; podstawowych metod analizy i rozwiązywania zagadnień z zakresu dynamiki; oraz metod analizy współdziałania mięśni szkieletowych w złożonych działaniach ruchowych.

Umożliwia poznanie zasad dotyczących współdziałania czynnego i biernego układu ruchu w warunkach dynamiki.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w  semestrze 2 na I roku studiów II stopnia i odbywa się w formie wykładów (6 godzin) oraz ćwiczeń (9 godzin).

Przedmiot służy zapoznaniu się przez studentów z biomechaniczną problematyką ruchów ciała człowieka w kategoriach przyczynowo-skutkowych.

Umożliwia zdobycie i doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi, biomechanicznymi metodami pomiaru i analizy ruchów ciała człowieka.