środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Programowanie i kontrola wysiłku fizycznegoForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 6.0 9.0 3.0
Suma 6.0 9.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1 Przedmioty przygotowania podstawowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. M. Zatoń, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Hebisz, adiunkt,
dr P. Hebisz, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Poznanie reakcji fizjologicznych i biochemicznych organizmu człowieka na bodźce treningowe o różnym charakterze.

2.  Swobodne wykorzystywanie wskaźników fizjologicznych i biochemicznych podczas kontroli procesu treningowego.

3.  Poznanie sposobów oceny głębokości zmęczenia i interpretacji przebiegu towarzyszących mu zmian fizjologicznych i biochemicznych w procesie treningowym.

Opis przedmiotu


Treści przedmiotu obejmują zagadnienia związane z teoretycznym oraz praktycznym poznaniem reakcji fizjologicznych i biochemicznych warunkujących wykonywanie wysiłku. Podczas zajęć wskazuje się zmiany adaptacyjne zachodzące pod wpływem regularnie wykonywanych treningów sportowych. Realizując przedmiot przedstawia się rodzaje bodźców treningowych, których stosowanie wpływa na osiągnięcie pożądanych zmian fizjologicznych i biochemicznych w organizmie. Podczas zajęć dokonuje się  kontroli treningu sportowego, poprzez pomiary fizjologiczne i biochemiczne pomocne we właściwym prowadzeniu procesu treningowego i zapobieganiu przemęczeniu. Wykorzystuje się i interpretuje testy wysiłkowe oceniające adaptację organizmu do wysiłku. Dominującą formą prowadzenia zajęć jest forma praktyczna. Poznanie fizjologicznych i biochemicznych zmian adaptacyjnych zachodzących pod wpływem treningu sportowego, oraz umiejętność kierowania procesem treningowym aby osiągnąć pożądane cele jest elementem rozwoju sportowego.