środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Edukacja zdrowotna w szkole ponadpodstawowejForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 6.0 12.0 3.0
Suma 6.0 12.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1 Przedmioty przygotowania kierunkowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Baranowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Baranowska, adiunkt,
prof. dr hab. A. Pawłucki, prof. zw.,
dr R. Szubert, adiunkt

Cel przedmiotu

  •  wartości zdrowia i środowiska przyrodniczego oraz ukazanie ich znaczenia ich w życiu człowieka;
  • ukształtowanie poglądów na istotę i cele wychowania zdrowotnego;
  • ukazanie miejsca i funkcji procesu wychowania zdrowotnego w programie powszechnej edukacji i systemie kultury fizycznej;

Opis przedmiotu

  • będzie umiał zaprojektować działania w zakresie wychowania zdrowotnego  we współczesnej kulturze