czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Fitness

Nazwa przedmiotu

Techniki relaksacyjneForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 6.0 12.0 3.0
Suma 6.0 12.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1 Przedmioty przygotowania kierunkowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_25 - Psychologia ogólna

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Gębura, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt,
dr K. Gębura, adiunkt

Cel przedmiotu

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu relaksacji oraz psychologicznego fenomenu introspekcji występującego przy ćwiczeniach koncentracji.

C2. Przyswojenie wiedzy na temat naukowych podstaw relaksacji, uważności, koncentracji.

C3. Zapoznanie z praktyczną stroną podstawowych technik relaksacji oraz ćwiczeń koncentracji.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu Techniki Relaksacyjne student zapozna się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu relaksacji oraz psychologicznego fenomenu introspekcji występującego przy ćwiczeniach koncentracji i medytacji. Pozna szereg ćwiczeń relaksacji i koncentracji. Poprzez własną praktykę będzie doskonalił umiejętność rozpoznawania napięcia w swoim ciele i uzyska szereg sposobów na przeciwdziałanie skutkom stresu. Przedmiot ukierunkowany jest na praktyczne aspekty ćwiczeń relaksacyjnych, które mają umożliwić studentowi wykorzystanie poznanych ćwiczeń w działalności rekreacyjnej.