czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Trener Osobisty

Nazwa przedmiotu

Trening funkcjonalnyForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 3.0 9.0 2.0
Suma 3.0 9.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1 Przedmioty przygotowania kierunkowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
KWF_12_I_S_02 - Antropomotoryka,
PSPORT_13_I_S_17 - Fizjologia

Jednostka prowadząca

Katedra Biostruktury

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Posłuszny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Posłuszny, adiunkt

Cel przedmiotu

1.Uświadomienie znaczenia ogólnej i ukierunkowanej sprawności funkcjonalnej życiu współczesnego człowieka i sportowca amatora.

2.Poznanie metod diagnozowania sprawności funkcjonalnej, planowania i programowania treningu funkcjonalnego.

Opis przedmiotu

Przedmiot Trening Personalny umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności definiowania treningu funkcjonalnego, przedstawienia poglądów, aktualnego stanu wiedzy oraz testowania poziomu funkcjonalnej sprawności fizycznej tak aby na podstawie jej oceny móc zaprogramować trening funkcjonalny. Studenci w założeniu mają zdobyć wiedzę i umiejętności w jaki sposób dzięki treningowi funkcjonalnemu podnieść swoją sprawność fizyczną na wyższy poziom. Dzięki użyciu  metod pozwalających udoskonalić umiejętności potrzebne do danej formy ruchu i dyscypliny sportowej oraz poprzez dopasowywanie ćwiczeń funkcjonalnych do poszczególnych rodzajów aktywności fizycznej. Kształtowanie siły, wytrzymałości, szybkości i koordynacji oraz gibkości przez dostosowanie ćwiczeń do aktualnych metod treningowych.  Koncepcja treningu funkcjonalnego odnosi się do różnych form aktywności fizycznej i dyscyplin sportu, a oparta jest o ćwiczenia wykorzystujących zarówno ciężar ciała, jak i taśmy i linko bloczki, hantle, ketle, piłki lekarskie oraz piłki szwajcarskie. Przedmiot ma za zadanie przygotować studentów tak, by mogli świadomie programować trening funkcjonalny, wykorzystując koncepcję łączenia metod treningowych, znaną jako Trójwarstwowy System Integracji, który umożliwia w łatwy sposób zaadoptowanie ćwiczeń funkcjonalnych do istniejącego już programu treningowego. Ćwiczenia dobierane są na podstawie oceny i analizy ruchu, dzięki czemu możliwy jest dobór najbardziej optymalnego ćwiczenia dla danego elementu ruchu specyficznego w uprawianej dyscyplinie sportu czy rekreacyjnych formach aktywności fizycznej, podpierając się zasadami tzw. Wielkiej Czwórki zdolności sportowych i czterech zdolności motorycznych.