środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Gry rekreacyjne z innych kręgów kulturowychForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 3.0 9.0 2.0
Suma 3.0 9.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1 Przedmioty przygotowania kierunkowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Grobelny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Grobelny, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą wybranych gier rekreacyjnych wywodzących się z innych kręgów kulturowych.

2. Umożliwienie nabywania umiejętności w zakresie podstaw techniki wybranych gier rekreacyjnych.

3. Określenie wartości wybranych gier, jako środka w szkolnym WF


Opis przedmiotu

Rekreacyjne gry ruchowe są w palecie form aktywności fizycznej uznaną propozycją. Gry te pochodzą z różnych krajów, jednak wiele z nich stało się grami narodów całego świata. Wartością tych gier jest ich różnorodność, wpływająca na ich dostępność. Krokiet czy petanka nie wymagają specjalnej sprawności fizycznej, speedball czy frisbee ultimate przeznaczone są natomiast do osób lubiących wysiłek fizyczny. Koniecznym staje się więc zapoznawanie studentów z tymi grami a także wykształcanie u nich motywacji potrzebnych do rozwijania własnych zainteresowania w tej dziedzinie i wprowadzania tych gier do programów szkolnego WF a także wycieczek turystyczno-krajoznawczych, „zielonych szkół” itp. Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń praktycznych - 15 godzin. Program przewiduje także 5 godzin wykładów. Studenci muszą na zajęcia posiadać odpowiedni strój sportowy.