czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Alternatywne formy zajęć w wodzieForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 3.0 9.0 2.0
Suma 3.0 9.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1 Przedmioty przygotowania kierunkowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

SSPORT_13_II_S_91 - Teoria i metodyka dyscypliny - pływanie

Jednostka prowadząca

Katedra Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Kwaśna, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Antoniak-Lewandowska, wykładowca,
dr M. Chrobot, adiunkt,
dr A. Klarowicz, adiunkt,
dr A. Kwaśna, adiunkt,
dr hab. M. Rejman, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i doświadczenia w zakresie holistycznego podejścia do realizacji procesu uczenia się i nauczania techniki pływania na wszystkich jego etapach. 

Opis przedmiotu

Przedmiot skierowany do studentów II stopnia wychowania fizycznego realizuje treści związane z wyjaśnieniem procesu uczenia się i nauczania pływania w aspekcie wielostronnego kształcenia osobowości człowieka.W ramach przedmiotu proponowane jest wdrożenie wybranych zagadnień teorii informacji  oraz podkreślenie znaczenia informacji kinestetycznej otrzymywanej ze środowiska wodnego w celu podniesienia jakości procesu uczenia się i nauczania techniki pływania. Wyeksponowane zostanie znaczenia kompleksowego stosowania metod form i środków, zjawiska transferu oraz opanowanie posługiwania się metoda problemową w nauczaniu techniki pływania.