środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wytrzymałościowe formy aktywności ruchowejForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 3.0 12.0 2.0
Suma 3.0 12.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1 Przedmioty przygotowania kierunkowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr L. Korzewa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Korzewa, adiunkt,
dr R. Michalski, adiunkt

Cel przedmiotu

C 1. Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat kształcenia sprawności fizycznej, ze szczególnym wskazaniem na wytrzymałość, za pomocą różnorodnych form aktywności ruchowej.

C 2. Umożliwienie poznania środków o charakterze wytrzymałościowym stosowanych w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjnych.

C 3. Umożliwienie nabycia umiejętności konstrukcji różnorodnych jednostek zajęć kształcących wytrzymałość aerobową. 

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna zagadnienia związane z kształceniem wytrzymałości aerobowej poprzez wykorzystanie różnorodnych
form aktywności ruchowej realizowanych w warunkach naturalnych (marsze, biegi, nordic walking, ścieżki zdrowia, rowery, rolki itp.) i klubowych (ABT, BS, TBS, step, power bike, ergowiosła, crossfit, formy taneczne itp). Zapozna się z możliwościami wykorzystania szerokiej gamy środków o charakterze wytrzymałościowym stosowanych w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjnych. Nabędzie umiejętności konstrukcji różnego rodzaju zajęć kształcących wytrzymałość aerobową .