środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Nowoczesne formy gimnastykiForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 3.0 15.0 3.0
Suma 3.0 15.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1 Przedmioty przygotowania kierunkowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Sikora, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Posłuszny, adiunkt,
dr A. Sikora, adiunkt,
dr hab. M. Sobera, prof. nadzw.,
dr A. Tomaszewska, adiunkt

Cel przedmiotu

- umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu doskonalenia umiejętności osobistych sprzyjających całożyciowej  aktywności fizycznej

- umożliwienie nabywania umiejętności w zakresie sposobu kształtowania sprawności fizycznej w zależności od zainteresowań

- praktyczne przygotowanie do przeprowadzenia rozgrzewki ukierunkowanej na wybraną formę fitness

- praktyczne przygotowanie ćwiczeń kształtujących i przeprowadzenie wybranej lekcji fitness 

Opis przedmiotu

w ramach przedmiotu student zapozna się z:

- krokami bazowymi stosowanymi w nowoczesnych formach gimnastyki

-  ćwiczeniami kształtującymi i rozciągającymi oraz ich zastosowaniem w różnych formach fitness

- ćwiczeniami z zakresu zdrowego kręgosłupa

- wykorzystaniem przyborów i przyrządów gimnastycznych w różnych, nowoczesnych formach gimnastyki