czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Obrona pracy dyplomowej (w tym egzamin dyplomowy)

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1 Przedmioty przygotowania kierunkowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Błacha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Celem jest sprawdzenie podstawowej wiedzy oraz umiejętności związanych z materiałem zawartym w programie drugiego stopnia studiów, na kierunku Wychowanie Fizyczne

Opis przedmiotu

Egzamin magisterski  odbywa się przed Komisją powoływaną przez Dziekana w nw kolejności:

a/  informacja Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej o przyjęciu pracy magisterskiej,

     przedstawienie oceny z recenzji  oraz średniej z przebiegu studiów,

b/  przedstawienie założeń i wyników  pracy przez magistranta,

c/  odpowiedzi magistranta na pytania członków Komisji Egzaminacyjnej.

d/  ocena  odpowiedzi na zadane pytania,

e/  ogłoszenie przez przewodniczącego Komisji   wyników egzaminu magisterskiego 

     i końcowej oceny na dyplomie