wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: WF_16_II_S

Kierunek: Wychowanie Fizyczne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Moduł 1: Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania pierwszego przedmiotu (wychowania fizycznego)
1.  Aktywna turystyka
(WF_16_II_003)
15.0 15.0 45 15.0
15.0
3.0
2.  Ekologia i ochrona środowiska
(KWF_13_II_S_03)
5.0 10.0 35 5.0
10.0
2.0
3.  Wychowanie fizyczne specjalne
(KWF_13_II_S_09)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
4.  Metodyka wychowania fizycznego - szkoła ponadgimnazjalna
(WF_16_II_007)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
5.  Fizjologia treningu fizycznego
(WF_16_II_001)
10.0 20.0 70 10.0
20.0
4.0
6.  Antropologia filozoficzna
(KWF_13_II_S_11)
20.0 15.0 40 20.0
15.0
3.0
7.  Statystyka w pracy naukowej
(KWF_13_II_S_23)
5.0 15.0 55 5.0
15.0
3.0
8.  Filozofia i etyka
(WF_16_II_002)
15.0 0.0 60 15.0
0.0
3.0
9.  Biomechanika ruchu człowieka
(WF_16_II_008)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
10.  Pedeutologia
(KWF_13_II_S_28)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
11.  Anatomia praktyczna
(WF_16_II_009)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
12.  Socjologia wychowania fizycznego
(WF_16_II_016)
10.0 10.0 5 10.0
10.0
1.0
13.  Podstawy statystyki
(WF_16_II_004)
5.0 15.0 30 5.0
15.0
2.0
14.  Teoria i metodyka lekkoatletyki w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
(WF_16_II_010)
0 20.0 5 0
20.0
1.0
15.  Metodyka wychowania fizycznego - gimnazjium
(WF_16_II_005)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
16.  Teoria i metodyka pływania w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
(WF_16_II_018)
0 20.0 5 0
20.0
1.0
17.  Teoria i metodyka gimnastyki w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
(WF_16_II_006)
0 20.0 5 0
20.0
1.0
18.  Teoria i metodyka gier zesp. w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
(WF_16_II_019)
0 20.0 5 0
20.0
1.0
II Moduł 2: Przygotowanie w zakresie psychologiczno - pedagogicznym
1.  Psychologia aktywności fizycznej
(KWF_13_II_S_05)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
2.  Pedagogika kultury fizycznej
(KWF_13_II_S_16)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
III Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym
1.  Dydaktyka wychowania fizycznego
(KWF_13_II_S_02)
10.0 20.0 95 10.0
20.0
5.0
2.  Teoria treningu sportowego
(WF_16_II_017)
10.0 10.0 5 10.0
10.0
1.0
IV Języki obce (student wybiera jeden język nowożytny)
1.  Język obcy
(WF_15_II_J001)
0 60.0 40 0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
V Moduł praktyk
1.  Praktyka pedagogiczno - metodyczna w szkole gimnazjalnej
(WF_16_II_011)
0 90.0 10 0
90.0
4.0
2.  Praktyka pedagogiczno - metodyczna w szkole ponadgimnazjalnej
(WF_16_II_013)
0 90.0 10 0
90.0
4.0
VI Specjalność: Fitness
1.  Praktyka specjalistyczna
(WF_16_II_021)
0 120.0 5 0
120.0
5.0
2.  Biomechaniczne podstawy - ćwiczeń siłowych
(KWF_13_II_S_20)
20.0 20.0 85 20.0
20.0
5.0
3.  Fizjologiczne aspekty w fitnessie
(KWF_13_II_S_13)
20.0 20.0 35 20.0
20.0
3.0
4.  Taneczne formy fitness
(KWF_13_II_S_24)
0 20.0 80 0
20.0
4.0
5.  Wytrzymałościowe formy fitness
(KWF_13_II_S_25)
15.0 20.0 90 15.0
20.0
5.0
6.  Humanistyczne aspekty rekreacji
(KWF_13_II_S_14)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
7.  Fitness w wodzie
(KWF_13_II_S_27)
15.0 25.0 35 15.0
25.0
3.0
8.  Siłowe formy aktywności ruchowej
(KWF_13_II_S_18)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
9.  Podstawy dietetyki
(KWF_13_II_S_29)
30.0 0.0 70 30.0
0.0
4.0
10.  Odnowa biologiczna
(KWF_13_II_S_15)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
11.  Techniki relaksacyjne
(KWF_13_II_S_21)
15.0 15.0 95 15.0
15.0
5.0
VII Specjalność : Rekreacja i Turystyka Szkolna
1.  Praktyka specjalistyczna
(WF_16_II_024)
0 120.0 5 0
120.0
5.0
2.  Marketing w rekreacji i turystyce
(KWF_13_II_S_31)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
3.  Uwarunkowania prawne w rekreacji i turystyce
(KWF_13_II_S_40)
10.0 0.0 90 10.0
0.0
4.0
4.  Historia kultury i sztuki (wybrane problemy)
(KWF_13_II_S_37)
10.0 10.0 55 10.0
10.0
3.0
5.  Programowanie i metodyka turystyki
(KWF_13_II_S_47)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
6.  Organizacja imprez krajoznawczych
(KWF_13_II_S_45)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
7.  Geografia turystyczna Polski i Europy
(KWF_13_II_S_36)
15.0 15.0 95 15.0
15.0
5.0
8.  Pedagogika czasu wolnego
(KWF_13_II_S_32)
20.0 20.0 10 20.0
20.0
2.0
9.  Organizacja imprez turystyki aktywnej
(KWF_13_II_S_44)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
10.  Programowanie i metodyka rekreacji
(KWF_13_II_S_33)
10.0 10.0 55 10.0
10.0
3.0
11.  Animacja współpracy środowiskowej
(KWF_13_II_S_41)
0 10.0 15 0
10.0
1.0
12.  Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
(KWF_13_II_S_42)
10.0 10.0 55 10.0
10.0
3.0
13.  Organizacja imprez rekreacyjnych
(KWF_13_II_S_38)
15.0 15.0 45 15.0
15.0
3.0
14.  Socjokulturowe formy aktywności dzieci i młodzieży
(KWF_13_II_S_35)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
15.  Trening zdrowotny
(KWF_13_II_S_46)
10.0 10.0 5 10.0
10.0
1.0
16.  Psychologia w rekreacji i turystyce
(KWF_13_II_S_34)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
VIII Specjalność: Promocja Zdrowia
1.  Psychosomatyczne ćwiczenia jogi
(WF_16_II_030)
15.0 15.0 45 15.0
15.0
3.0
2.  Psychologia zdrowia w praktyce
(WF_16_II_031)
15.0 15.0 45 15.0
15.0
3.0
3.  Biomedyczne podstawy zdrowia
(WF_16_II_029)
20.0 20.0 60 20.0
20.0
4.0
4.  Praktyka specjalistyczna
(WF_16_II_023)
0 120.0 5 0
120.0
5.0
5.  Mierniki jakości życia
(KWF_13_II_S_78)
15.0 15.0 70 15.0
15.0
4.0
6.  Podstawy dietetyki
(KWF_13_II_S_83)
20.0 20.0 10 20.0
20.0
2.0
7.  Psychospołeczne podstawy zagrożeń zdrowotnych
(KWF_13_II_S_81)
15.0 15.0 120 15.0
15.0
6.0
8.  Trening relaksacyjny w praktyce
(KWF_13_II_S_85)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
9.  Strategie w promocji zdrowia
(KWF_13_II_S_80)
15.0 15.0 70 15.0
15.0
4.0
10.  Teoria i historia "Promocji zdrowia"
(KWF_13_II_S_82)
15.0 10.0 100 15.0
10.0
5.0
11.  Podstawy opracowania programów promocji zdrowia
(KWF_13_II_S_84)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
12.  Metody radzenia sobie ze stresem
(KWF_13_II_S_86)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
IX Specjalność: Menedżer Sportu i Rekreacji
1.  Dietetyka a zdrowie
(WF_16_II_028)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
2.  Praktyka specjalistyczna
(WF_16_II_022)
0 120.0 5 0
120.0
5.0
3.  Organizacja przedsięwzięć sportowych
(KWF_13_II_S_93)
15.0 10.0 75 15.0
10.0
4.0
4.  Trening menedżerski
(KWF_13_II_S_97)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
5.  Zarządzanie usługami w sporcie
(KWF_13_II_S_98)
5.0 15.0 30 5.0
15.0
2.0
6.  Negocjacje
(KWF_13_II_S_92)
15.0 15.0 95 15.0
15.0
5.0
7.  Komunikacja interpersonalna
(KWF_13_II_S_91)
15.0 15.0 95 15.0
15.0
5.0
8.  Podstawy marketingu
(KWF_13_II_S_88)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
9.  Zachowania organizacyjne
(KWF_13_II_S_90)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
10.  Zarządzanie personelem
(KWF_13_II_S_95)
15.0 15.0 95 15.0
15.0
5.0
11.  Podstawy zarządzania
(KWF_13_II_S_87)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
12.  Metody i techniki zarządzania
(KWF_13_II_S_96)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
13.  Psychologia zarządzania
(KWF_13_II_S_89)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
X Specjalność: Wychowanie Fizyczne Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
1.  Metodyka wychowania fizycznego niepełnosprawnych intelektualnie
(WF_16_II_040)
20.0 20.0 60 20.0
20.0
4.0
2.  Metodyka pracy rehabilitacyjno - wychowawczej z niepełnosprawnymi intelektualnie
(WF_16_II_039)
15.0 25.0 85 15.0
25.0
5.0
3.  Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
(WF_16_II_038)
15.0 20.0 15 15.0
20.0
2.0
4.  Praktyka specjalistyczna
(WF_16_II_026)
0 120.0 5 0
120.0
5.0
5.  Podstawy logopedii
(KWF_13_II_S_109)
10.0 10.0 55 10.0
10.0
3.0
6.  Dydaktyka wychowania fizycznego specjalnego
(KWF_13_II_S_99)
20.0 10.0 70 20.0
10.0
4.0
7.  Niedostosowanie społeczne z elementami resocjalizacji
(KWF_13_II_S_105)
20.0 10.0 70 20.0
10.0
4.0
8.  Medyczne aspekty defektologii
(KWF_13_II_S_100)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
9.  Pedagogika specjalna
(KWF_13_II_S_101)
30.0 30.0 115 20.0
10.0
2.0
10.0
20.0
5.0
10.  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
(KWF_13_II_S_103)
20.0 20.0 85 20.0
20.0
5.0
XI Moduł pracy dyplomowej
1.  Metodologia badań naukowych
(KWF_13_II_S_04)
30.0 0 45 30.0
0
3.0
2.  Seminarium magisterskie
(WF_16_II_012)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
3.  Seminarium pracy dyplomowej (2 semestry - praca własna)
(WF_16_II_014)
0 0.0 175 0
0.0
1.0
0
0.0
6.0
4.  Obrona pracy dyplomowej (w tym egzamin dyplomowy)
(WF_16_II_015)
0 0.0 250 0
0.0
10.0
XII Specjalność: Edukacja Fizyczna w Późnej Dorosłości
1.  Teoria edukacji zdrowotnej
(WF_16_II_027)
14.0 32.0 104 4.0
12.0
3.0
10.0
20.0
3.0
2.  Praktyka specjalistyczna
(WF_16_II_020)
0 120.0 5 0
120.0
5.0
3.  Fizjologia starzenia się
(KWF_13_II_S_61)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
4.  Trening zdrowotny
(KWF_13_II_S_73)
0 10.0 40 0
10.0
2.0
5.  Teoria kultury Fizycznej
(KWF_13_II_S_63)
30.0 0.0 70 30.0
0.0
4.0
6.  Metodyka zajęć ruchowych
(KWF_13_II_S_68)
10.0 24.0 66 10.0
24.0
4.0
7.  Uczenie się motoryczne
(KWF_13_II_S_72)
4.0 12.0 34 4.0
12.0
2.0
8.  Zabawy, gry towarzyskie i terenowe
(KWF_13_II_S_64)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
9.  Andragogika
(KWF_13_II_S_70)
15.0 15.0 95 15.0
15.0
5.0
10.  Gerontologia
(KWF_13_II_S_69)
15.0 15.0 70 15.0
15.0
4.0
11.  Teoria zdrowego żywienia
(KWF_13_II_S_66)
20.0 10.0 45 20.0
10.0
3.0
12.  Psychologia starzenia się
(KWF_13_II_S_62)
15.0 0 35 15.0
0
2.0
XIII Specjalność: Wychowanie Fizyczne i Zarządzanie Oświatą
1.  Dokształcanie, doskonalenie i awans zawodowy nauczyciela
(WF_16_II_035)
15.0 0.0 35 15.0
0.0
2.0
2.  Metodyka treningu zdrowotnego
(WF_16_II_037)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
3.  Metodyka wychowania fizycznego - szkoła policealna i wyższa
(WF_16_II_036)
0 15.0 35 0
15.0
2.0
4.  Polityka oświatowa
(WF_16_II_034)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
5.  Planowanie pracy placówki oświatowej
(WF_16_II_033)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
6.  Dydaktyka szkoły wyższej
(WF_16_II_032)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
7.  Praktyka specjalistyczna
(WF_16_II_025)
0 120.0 5 0
120.0
5.0
8.  Edukacja zdrowotna ludzi w wieku późnej dorosłości
(KWF_13_II_S_110)
10.0 20.0 150 10.0
20.0
5.0
9.  Prawo oświatowe
(KWF_13_II_S_112)
20.0 10.0 45 20.0
10.0
3.0
10.  Zarządzanie placówką oświatową
(KWF_13_II_S_114)
10.0 10.0 55 10.0
10.0
3.0
11.  Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia
(KWF_13_II_S_115)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
12.  Technologie informatyczne w zarządzaniu
(KWF_13_II_S_116)
10.0 15.0 50 10.0
15.0
3.0
13.  Podstawy rachunkowości i finansów publicznych
(KWF_13_II_S_111)
5.0 15.0 55 5.0
15.0
3.0
14.  Finansowanie szkoły ze środków pozabudżetowych
(KWF_13_II_S_118)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
15.  Podstawy zarządzania instytucją i kadrami
(KWF_13_II_S_117)
20.0 10.0 95 20.0
10.0
5.0