środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: WF_16_I_S

Kierunek: Wychowanie Fizyczne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Moduł 1: Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania pierwszego przedmiotu (wychowania fizycznego)
1.  Metodyka wychowania fizycznego 2
(WF_17_I_002)
10.0 20.0 0 10.0
20.0
2.0
2.  Metodyka wychowania fizycznego 3
(WF_17_I_003)
10.0 20.0 0 10.0
20.0
4.0
3.  Metodyka wychowania fizycznego 1
(WF_17_I_001)
10.0 20.0 0 10.0
20.0
2.0
4.  Anatomia człowieka
(KWF_13_S_I_01)
35.0 35.0 105 20.0
20.0
4.0
15.0
15.0
3.0
5.  Antropomotoryka
(KWF_13_S_I_02)
30.0 20.0 75 30.0
20.0
5.0
6.  Historia kultury fizycznej
(KWF_13_S_I_03)
15.0 10.0 75 15.0
10.0
4.0
7.  Rytmika i taniec
(KWF_13_S_I_04)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
8.  Biochemia
(KWF_13_S_I_09)
20.0 15.0 40 20.0
15.0
3.0
9.  Antropologia
(KWF_13_S_I_11)
15.0 15.0 45 15.0
15.0
3.0
10.  Promocja zdrowia i relaksacja
(WF_15_I_001)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
11.  Teoria i metodyka gier sportowych - piłki edukacyjne i unihokej
(KWF_13_S_I_46)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
12.  Teoria i metodyka gier sportowych - piłka ręczna
(KWF_13_S_I_05)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
13.  Teoria i metodyka gier sportowych - piłka nożna
(KWF_13_S_I_16)
4.0 20.0 26 4.0
20.0
2.0
14.  Teoria i metodyka gier sportowych - koszykówka
(KWF_13_S_I_26)
4.0 20.0 1 4.0
20.0
1.0
15.  Teoria i metodyka gier sportowych - piłka siatkowa
(KWF_13_S_I_39)
4.0 20.0 26 4.0
20.0
2.0
16.  Teoria i metodyka gimnastyki - gimnastyka podstawowa
(KWF_13_S_I_06)
5.0 15.0 30 5.0
15.0
2.0
17.  Teoria i metodyka gimnastyki - gimnastyka sportowa (na przyrządach)
(KWF_13_S_I_14)
5.0 15.0 30 5.0
15.0
2.0
18.  Teoria i metodyka gimnastyki - elementy akrobatyki sportowej
(KWF_13_S_I_27)
5.0 15.0 5 5.0
15.0
1.0
19.  Teoria i metodyka gimnastyki - metodyka gimnastyki w pracy nauczyciela wf
(KWF_13_S_I_36)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
20.  Teoria i metodyka lekkoatletyki
(KWF_13_S_I_15)
15.0 60.0 75 5.0
15.0
2.0
5.0
15.0
2.0
5.0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
21.  Teoria i metodyka - pływania : Analiza techniki (standardowej) pływania (sportowego)
(KWF_13_S_I_17)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
22.  Teoria i metodyka - pływania: Sportowe, rekreacyjne i utylitarne formy pływania
(KWF_13_S_I_29)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
23.  Teoria i metodyka - pływania : Podstawy dydaktyki nauczania - uczenie się pływania.
(KWF_13_S_I_38)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
24.  Teoria i metodyka - pływania: Metodyka nauczania pływania
(KWF_13_S_I_45)
0 15.0 60 0
15.0
3.0
25.  Biomechanika
(KWF_13_S_I_19)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
26.  Fizjologia
(KWF_13_S_I_31)
25.0 40.0 35 10.0
20.0
2.0
15.0
20.0
2.0
27.  Zabawy i gry ruchowe
(KWF_13_S_I_18)
5.0 25.0 20 5.0
25.0
2.0
28.  Emisja i higiena głosu
(KWF_13_S_I_50)
4.0 26.0 20 4.0
26.0
2.0
29.  Organizacja i prawo oświatowe
(KWF_13_S_I_51)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
30.  Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej
(KWF_13_S_I_54)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
31.  Zabawy i gry w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
(KWF_13_S_I_07)
10.0 30.0 35 10.0
30.0
3.0
II Moduł 2: Przygotowanie w zakresie psychologiczno - pedagogicznym
1.  Pedagogika wczesnoszkolna
(WF_16_I_004)
10.0 10.0 80 10.0
10.0
3.0
2.  Pedagogika ogólna
(WF_16_I_003)
15.0 15.0 0 15.0
15.0
1.0
3.  Psychologia ogólna
(WF_16_I_001)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
4.  Psychologia kliniczna
(WF_16_I_002)
10.0 10.0 5 10.0
10.0
1.0
5.  Pedagogika specjalna
(KWF_13_S_I_52)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
6.  Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
(KWF_13_S_I_44)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
III Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym
1.  Podstawy dydaktyki
(KWF_13_S_I_13)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
2.  Teoria sportu
(KWF_13_S_I_55)
20.0 0.0 5 20.0
0.0
1.0
3.  Teoria wychowania fizycznego
(KWF_12_I_S_49)
25.0 25.0 50 10.0
10.0
2.0
15.0
15.0
2.0
IV Moduł 4: Gimnastyki korekcyjnej
1.  Pierwsza pomoc przedmedyczna
(WF_18_I_023)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
2.  Edukacja zdrowotna
(KWF_13_S_I_21)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
3.  Metodyka ćwiczeń kompensacyjno-korygujących
(KWF_13_S_I_20)
20.0 30.0 50 20.0
30.0
4.0
V Specjalizacja instruktorska - Instruktor Rekreacji AWF Wrocław (osoby, które nie zakwalifikowały się w sem. 2-na zajęcia Instr.Sportu obowiązkowo realizują Specjalizację - Instruktor Rekreacji AWF)
1.  Specjalizacja instruktorska - żeglarstwo
(KWF_13_S_I_143)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
VI Specjalizacja instruktorska - Instruktor Sportu
1.  Specjalizacja instruktorska z unihokeja
(WF_16_I_006)
50.0 80.0 0 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
2.  Specjalizacja instruktorska - badminton
(KWF_13_S_I_82)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
3.  Specjalizacja instruktorska - bieg na orientacje
(KWF_13_S_I_84)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
4.  Specjalizacja instruktorska - LA
(KWF_13_S_I_90)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
5.  Specjalizacja instruktorska - gimnastyka
(KWF_13_S_I_85)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
6.  Specjalizacja instruktorska - akrobatyka
(KWF_13_S_I_81)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
7.  Specjalizacja instruktorska - piłka siatkowa
(KWF_13_S_I_92)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
8.  Specjalizacja instruktorska - koszykówka
(KWF_13_S_I_88)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
9.  Specjalizacja instruktorska z piłki nożnej
(KWF_13_S_I_101)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
10.  Specjalizacja instruktorska - hokej na trawie
(KWF_13_S_I_86)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
11.  Specjalizacja instruktorska - baseball i softball
(KWF_13_S_I_83)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
12.  Specjalizacja instruktorska z piłki ręcznej
(KWF_13_S_I_102)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
13.  Specjalizacja instruktorska - narciarstwo
(KWF_13_S_I_91)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
14.  Specjalizacja instruktorska - snowboard
(KWF_13_S_I_94)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
15.  Specjalizacja instruktorska - żeglarstwo
(KWF_13_S_I_99)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
16.  Specjalizacja instruktorska - kajakarstwo
(KWF_13_S_I_87)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
17.  Specjalizacja instruktorska - pływanie
(KWF_13_S_I_93)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
18.  Specjalizacja instruktorska - judo
(KWF_13_S_I_100)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
19.  Specjalizacja instruktorska - kulturystyka
(KWF_13_S_I_89)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
20.  Specjalizacja instruktorska - tenis
(KWF_13_S_I_97)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
21.  Specjalizacja instruktorska - szermierka
(KWF_13_S_I_96)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
22.  Specjalizacja instruktorska - strzelectwo sportowe
(KWF_13_S_I_95)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
23.  Specjalizacja instruktorska - tenis stołowy
(KWF_13_S_I_98)
50.0 80.0 170 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
2.0
15.0
30.0
4.0
15.0
30.0
4.0
VII Moduł praktyk
1.  Praktyka psychologiczno - pedagogiczna i asystencka w szkole podstawowej oraz praktyka gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
(WF_16_I_007)
0 150.0 0 0
150.0
6.0
2.  Praktyka gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
(KWF_13_S_I_49)
0 30.0 45 0
30.0
3.0
3.  Praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej
(WF_17_I_004)
0 90.0 0 0
90.0
5.0
VIII Moduł: Językowy (student wybiera jeden język nowożytny)
1.  Język obcy
(WF_15_I_J001)
0 240.0 360 0
0
30.0
30.0
3.0
3.0
0
0
30.0
30.0
3.0
3.0
0
0
30.0
30.0
3.0
3.0
0
0
30.0
30.0
3.0
3.0
IX Moduł pracy dyplomowej
1.  Metodologia pracy dyplomowej
(WF_15_I_005)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
2.  Seminarium pracy dyplomowej
(WF_15_I_006)
0 0.0 50 0
0.0
2.0
3.  Seminarium pracy dyplomowej + ocena pracy dyplomowej
(WF_15_I_007)
0 0.0 25 0
0.0
1.0
4.  Egzamin dyplomowy
(XWF_15_I_001)
0 0.0 125 0
0.0
5.0
X Przedmioty do wyboru ogólne
1.  Komputerowa analiza ruchów człowieka
(PWOWF_14_I_S_003)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
2.  Teoretyczne podstawy żeglowania
(KWF_13_S_I_131)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
3.  Komunikacja społeczna
(KWF_13_S_I_130)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
4.  Funkcjonalna analiza łańcuchów biokinematycznych
(KWF_13_S_I_132)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
5.  Pablic realations budowanie wizerunku własnego i organizacji
(KWF_13_S_I_133)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
6.  Sztuka nauczania czynności ruchowych
(KWF_13_S_I_134)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
7.  Kultura fizyczna i środowisko wodne
(PWOWF_14_I_S_007)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
8.  Negocjacje
(PWOWF_14_I_S_005)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
9.  Morfofunkcjonalna analiza postawy ciała
(PWOWF_14_I_S_004)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
10.  Filozofia z elementami etyki
(PWOWF_14_I_S_002)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
11.  Fizjologia podstawowa
(PWOWF_14_I_S_001)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
12.  Propedeutyka olimpizmu
(KTIR_13_S_I_59)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
13.  Fizyka sportu
(KWF_13_S_I_61)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
14.  Teoria odnowy biologicznej
(KWF_13_S_I_63)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
XI Przedmioty do wyboru
1.  Terenowe formy wychowania fizycznego latem (Obóz letni)
(KWF_13_S_I_30)
10.0 75.0 15 10.0
75.0
4.0
2.  Zimowe formy wychowania fizycznego (obóz zimowy)
(KWF_13_S_I_79)
5.0 50.0 20 5.0
50.0
3.0
XII Przedmioty do wyboru kierunkowe
1.  Asystent instruktora unihokeja
(PWWF_16_I_001)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
2.  Step aerobic
(PWKWF_14_I_S_004)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
3.  Tańce latynoamerykańskie
(PWKWF_14_I_S_007)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
4.  Plażowa piłka siatkowa
(PWKWF_14_I_S_006)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
5.  Żeglarstwo na jachcie śródlądowym
(PWKWF_14_I_S_008)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
6.  Rekreacyjne formy żeglarstwa (windsurfing)
(PWKWF_14_I_S_009)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
7.  Masaż klasyczny
(KWF_13_S_I_135)
10.0 10.0 20 10.0
10.0
2.0
8.  Gry rekreacyjne
(KWF_13_S_I_136)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
9.  Fitness z przyborami
(KWF_13_S_I_137)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
10.  Łyżwiarstwo
(KWF_13_S_I_139)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
11.  Biegowe formy ruchu
(KWF_13_S_I_140)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
12.  Ćwiczenia siłowe
(KWF_13_S_I_142)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
13.  Elektromiografia w diagnostyce mięśnia
(PWKWF_14_I_S_002)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
14.  Nordic walking
(KWF_13_S_I_129)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
15.  Gry i zabawy terenowe
(KWF_13_S_I_69)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
16.  Aerobik klasyczny
(KWF_13_S_I_72)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
17.  Tańce narodowe
(KWF_13_S_I_76)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
18.  Lekkoatletyczne formy kształcenia motoryczności człowieka
(KWF_13_S_I_70)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
19.  Plażowa piłka nożna
(KWF_13_S_I_73)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
20.  Plażowa piłka ręczna
(KWF_13_S_I_74)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
21.  Pływanie zdrowotne
(KWF_13_S_I_75)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
22.  Ratownictwo wodne
(KWF_13_S_I_68)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
23.  Minitenis
(KWF_13_S_I_80)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0