wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: WF_15_II_S

Kierunek: Wychowanie Fizyczne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Przedmioty kierunkowe.
1.  Praktyka pedagogiczna
(KWF_14_II_S_001)
0 70.0 5 0
70.0
3.0
2.  Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego
(KWF_14_II_S_002)
0 10.0 15 0
10.0
1.0
3.  Sporty indywidualne i zespłowe 2 - Judo
(KWF_13_II_S_22)
0 30.0 45 0
30.0
3.0
4.  Biomechanika ruchów człowieka
(KWF_13_II_S_12)
6.0 24.0 45 6.0
24.0
3.0
5.  Fizjologia treningu sportowego
(KWF_13_II_S_01)
6.0 24.0 95 6.0
24.0
5.0
6.  Wychowanie fizyczne specjalne
(KWF_13_II_S_09)
10.0 20.0 70 10.0
20.0
2.0
7.  Dydaktyka wychowania fizycznego
(KWF_13_II_S_02)
6.0 24.0 95 6.0
24.0
5.0
8.  Pedeutologia
(KWF_13_II_S_28)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
9.  Praktyka specjalistyczna
(KWF_13_II_S_119)
0 120.0 0 0
120.0
2.0
10.  Sporty indywidualne i zespołowe 3 - LA
(KWF_13_II_S_30)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
11.  Sporty indywidualne i zespłowe 1-ZGS
(KWF_13_II_S_19)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
12.  Socjologia wychowania
(KWF_13_II_S_06)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
13.  Ekologia i ochrona środowiska
(KWF_13_II_S_03)
5.0 10.0 35 5.0
10.0
2.0
14.  Statystyka w pracy naukowej
(KWF_13_II_S_23)
0 15.0 85 0
15.0
4.0
15.  Anatomia na żywym człowieku
(KWF_13_II_S_10)
4.0 26.0 70 4.0
26.0
4.0
16.  Turystyka szkolna
(KWF_13_II_S_08)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
17.  Seminarium magisterskie
(KWF_13_II_S_17)
0 34.0 241 0
15.0
1.0
0
7.0
0.0
0
12.0
10.0
18.  Teoria treningu
(KWF_13_II_S_07)
5.0 10.0 35 5.0
10.0
2.0
19.  Antropologia filozoficzna
(KWF_13_II_S_11)
15.0 15.0 70 15.0
15.0
4.0
20.  Pedagogika kultury fizycznej
(KWF_13_II_S_16)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
21.  Psychologia aktywności fizycznej
(KWF_13_II_S_05)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
22.  Metodologia badań naukowych
(KWF_13_II_S_04)
30.0 0 95 30.0
0
5.0
II Języki obce (student wybiera jeden język nowożytny)
1.  Język obcy
(WF_15_II_J001)
0 60.0 20 0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
III Specjalność: Fitness
1.  Relaksacja w rekreacji
(KWF_13_II_S_122)
10.0 20.0 95 10.0
20.0
5.0
2.  Biomechaniczne podstawy - ćwiczeń siłowych
(KWF_13_II_S_20)
0 30.0 120 0
30.0
6.0
3.  Fizjologiczne aspekty w fitnessie
(KWF_13_II_S_13)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
4.  Taneczne formy fitness
(KWF_13_II_S_24)
0 30.0 70 0
30.0
4.0
5.  Wytrzymałościowe formy fitness
(KWF_13_II_S_25)
10.0 20.0 70 10.0
20.0
4.0
6.  Humanistyczne aspekty rekreacji
(KWF_13_II_S_14)
30.0 0 45 30.0
0
3.0
7.  Fitness w wodzie
(KWF_13_II_S_27)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
8.  Siłowe formy aktywności ruchowej
(KWF_13_II_S_18)
0 30.0 45 0
30.0
3.0
9.  Podstawy dietetyki
(KWF_13_II_S_29)
0 30.0 70 0
30.0
4.0
10.  Odnowa biologiczna
(KWF_13_II_S_15)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
IV Specjalność : Rekreacja i Turystyka Szkolna
1.  Marketing w rekreacji i turystyce
(KWF_13_II_S_31)
10.0 15.0 50 10.0
15.0
3.0
2.  Uwarunkowania prawne w rekreacji i turystyce
(KWF_13_II_S_40)
10.0 0.0 90 10.0
0.0
4.0
3.  Historia kultury i sztuki (wybrane problemy)
(KWF_13_II_S_37)
0 15.0 60 0
15.0
3.0
4.  Programowanie i metodyka turystyki
(KWF_13_II_S_47)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
5.  Organizacja imprez krajoznawczych
(KWF_13_II_S_45)
2.0 16.0 7 2.0
16.0
1.0
6.  Geografia turystyczna Polski i Europy
(KWF_13_II_S_36)
10.0 20.0 95 10.0
20.0
5.0
7.  Pedagogika czasu wolnego
(KWF_13_II_S_32)
10.0 15.0 50 10.0
15.0
3.0
8.  Organizacja imprez turystyki aktywnej
(KWF_13_II_S_44)
3.0 24.0 23 3.0
24.0
2.0
9.  Programowanie i metodyka rekreacji
(KWF_13_II_S_33)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
10.  Animacja współpracy środowiskowej
(KWF_13_II_S_41)
0 10.0 15 0
10.0
1.0
11.  Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
(KWF_13_II_S_42)
0 15.0 60 0
15.0
3.0
12.  Organizacja imprez rekreacyjnych
(KWF_13_II_S_38)
0 20.0 55 0
20.0
3.0
13.  Sporty indywidualne i zespołowe 2 - Pływanie
(KWF_13_II_S_39)
0 20.0 55 0
20.0
3.0
14.  Socjokulturowe formy aktywności dzieci i młodzieży
(KWF_13_II_S_35)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
15.  Trening zdrowotny
(KWF_13_II_S_46)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
16.  Psychologia w rekreacji i turystyce
(KWF_13_II_S_34)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
V Specjalność: Promocja Zdrowia
1.  Teoretyczne i praktyczne podstawy lokalnych i globalnych programów "Promocji zdrowia"
(KWF_13_II_S_126)
0 30.0 45 0
30.0
3.0
2.  Planowanie, monitorowanie i ewaluacja w "Promocji zdrowia"
(KWF_13_II_S_123)
0 30.0 70 0
30.0
4.0
3.  Zdrowie publiczne i podstawy epidemiologii
(KWF_13_II_S_125)
10.0 20.0 120 10.0
20.0
6.0
4.  Zagrożenia zdrowotne i choroby cywilizacyjne
(KWF_13_II_S_124)
10.0 20.0 120 10.0
20.0
6.0
5.  Podstawy dietetyki
(KWF_13_II_S_83)
0 30.0 45 0
30.0
3.0
6.  Biomedyczne podstawy wiedzy o zdrowiu
(KWF_13_II_S_74)
10.0 20.0 70 10.0
20.0
4.0
7.  Medycyna sportu
(KWF_13_II_S_75)
0 30.0 45 0
30.0
3.0
8.  Medyczne aspekty defektologii
(KWF_13_II_S_76)
0 30.0 45 0
30.0
3.0
9.  Teoria i historia "Promocji zdrowia"
(KWF_13_II_S_82)
0 30.0 45 0
30.0
3.0
10.  Psychologia zdrowia
(KWF_13_II_S_77)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
VI Specjalność: Menedżer Sportu i Rekreacji
1.  Organizacja przedsięwzięć sportowych
(KWF_13_II_S_93)
0 20.0 80 0
20.0
4.0
2.  Zarządzanie usługami w sporcie
(KWF_13_II_S_98)
0 20.0 30 0
20.0
2.0
3.  Negocjacje
(KWF_13_II_S_92)
0 20.0 105 0
20.0
5.0
4.  Komunikacja interpersonalna
(KWF_13_II_S_91)
0 20.0 80 0
20.0
4.0
5.  Podstawy marketingu
(KWF_13_II_S_88)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
6.  Zachowania organizacyjne
(KWF_13_II_S_90)
0 20.0 30 0
20.0
2.0
7.  Zarządzanie personelem
(KWF_13_II_S_95)
10.0 20.0 120 10.0
20.0
6.0
8.  Podstawy zarządzania
(KWF_13_II_S_87)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
9.  Metody i techniki zarządzania
(KWF_13_II_S_96)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
10.  Psychologia zarządzania
(KWF_13_II_S_89)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
VII Specjalność: Menedżer Sportu i Rekreacji - Przedmiot do wyboru (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Dieta a zdrowie
(PWWF_14_II_S_001)
10.0 20.0 0 10.0
20.0
1.0
2.  Trening menedżerski
(PWWF_14_II_S_005)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
3.  Promocja zdrowia
(PWWF_14_II_S_003)
10.0 20.0 0 10.0
20.0
1.0
4.  Wprowadzenie do coachingu
(PWWF_14_II_S_004)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
5.  Odnowa biologiczna
(PWWF_14_II_S_002)
10.0 20.0 0 10.0
20.0
1.0
VIII Specjalność: Wychowanie Fizyczne Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
1.  Metodyka pracy rewalidacyjnej z niepełnosprawnymi intelektualnie
(KWF_13_II_S_104)
0 30.0 45 0
30.0
3.0
2.  Podstawy logopedii
(KWF_13_II_S_109)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
3.  Metodyka wychowania fizycznego specjalnego niepełnosprawnych intelektualnie
(KWF_13_II_S_108)
0 30.0 70 0
30.0
4.0
4.  Dydaktyka wychowania fizycznego specjalnego
(KWF_13_II_S_99)
10.0 20.0 95 10.0
20.0
5.0
5.  Niedostosowanie społeczne z elementami resocjalizacji
(KWF_13_II_S_105)
10.0 20.0 70 10.0
20.0
4.0
6.  Medyczne aspekty defektologii
(KWF_13_II_S_100)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
7.  Psychologia kliniczna
(KWF_13_II_S_102)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
8.  Psychologia kliniczna 2
(KWF_13_II_S_106)
10.0 20.0 120 10.0
20.0
6.0
9.  Pedagogika specjalna
(KWF_13_II_S_101)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
10.  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
(KWF_13_II_S_103)
10.0 20.0 120 10.0
20.0
6.0
IX Specjalność: Szkolne Wychowanie Fizyczne
1.  Zaawansowana dydaktyka WF
(KWF_13_II_S_60)
0 30.0 45 0
30.0
3.0
2.  Metodyka treningu zdrowotnego
(KWF_13_II_S_59)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
3.  Metodyka WF - szkoła ponadgimnazjalna
(KWF_13_II_S_58)
0 30.0 45 0
30.0
3.0
4.  Biometria w szkolnym wychowaniu fizycznym
(KWF_13_II_S_57)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
X Specjalność: Edukacja Fizyczna w Późnej Dorosłości
1.  Fizjologia starzenia się
(KWF_13_II_S_61)
15.0 0 60 15.0
0
3.0
2.  Trening zdrowotny
(KWF_13_II_S_73)
0 10.0 15 0
10.0
1.0
3.  Teoria kultury Fizycznej
(KWF_13_II_S_63)
30.0 0.0 70 30.0
0.0
4.0
4.  Metodyka zajęć ruchowych
(KWF_13_II_S_68)
6.0 24.0 70 6.0
24.0
4.0
5.  Uczenie się motoryczne
(KWF_13_II_S_72)
4.0 12.0 34 4.0
12.0
2.0
6.  Zabawy, gry towarzyskie i terenowe
(KWF_13_II_S_64)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
7.  Andragogika
(KWF_13_II_S_70)
15.0 15.0 95 15.0
15.0
5.0
8.  Teoria edukacji zdrowotnej 2
(KWF_13_II_S_71)
6.0 24.0 45 6.0
24.0
3.0
9.  Teoria edukacji zdrowotnej 1
(KWF_13_II_S_67)
4.0 12.0 59 4.0
12.0
3.0
10.  Gerontologia
(KWF_13_II_S_69)
15.0 15.0 70 15.0
15.0
4.0
11.  Teoria zdrowego żywienia
(KWF_13_II_S_66)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
12.  Psychologia starzenia się
(KWF_13_II_S_62)
15.0 0 60 15.0
0
3.0